Başkalarının sorularına cevap arayanların değil, sorunlara sorularla çözüm arayanların mekanı.
Düşünce ve paylaşımlarımızı değerli bulursanız ihtiyacı olan bir öğrenciye bir defter bir kalem hediye etmeniz bizim için yeterlidir.

DÜŞÜNÜRLERİN İŞLERİ

Türk Töremiz

Zalime Zulme boyun eğme, aman dileyene el kaldırma diyen TÜRK TÖREMİZİ yaşamak ve yaşatmak öncelikli vazifemizdir

Tamamen Doğal

Solucan Gübresi üretimimizi, doğal ürünlerle beslediğimiz yerli ırk ineklerimizin gübresiyle üretiyoruz.

Safta Misafir

Zehirsiz Tarım tecübelerimizi çiftliğimizde tamamen ücretsiz olarak, 5 gün konaklamalı misafirlerimizle paylaşıyoruz

Ata Tohumu

Asla TARIM KİMYASALLARI ve TARIM ZEHİRLERİ Kullanmıyoruz. Kullanılmasını onaylamıyoruz. Hibrit yada GDO'lu ürünler kullanmıyoruz ve üretmiyoruz.

Yol açanlar

İbn Sina, Bedri Ruhselman, Yalçın Koç, Faruk Durukan, Aydın Sayılı, Osman Nuri Koçtürk, Neva Çiftioğlu, Ebru Erbay...

Kongre/Konferanslar

Sağlıklı etken maddeli gıda konusunda çalışan akademisyen dostlarımızla yılda 2 defa 3 günlük HERKESE AÇIK çalıştaylar yapılmaktadır.

Kitaplar

Ali İhsan Çiftci beyin kitaplarını temin etmek için 0542 471 6814 whatsapp uygulamasından iletişime geçebilirsiniz.
Ali İhsan Çiftci
Tohumun Rüyası
Zehirsiz dünyalar

Bu masalımsı anlatı; bir yandan çiftçilerimizin tarımsal faaliyetlerinden yüksek bir gelir seviyesine ulaşmasının ne kadar kolay olduğunu anlatırken, diğer yandan yazarın 15 yıl boyunca kendi uygulamaları ile deneyimlediği tarım zararlıları ile ÖNLEYİCİ mücadele yöntemlerini de öğretmektedir.
Kişiler ve sosyal ilişkiler hayali olmakla birlikte; tarım ve diğer konular-da aktarılan tüm veriler, çözümler, sahada yapılan uygulamaların, yaşanmışlıkların ve bilimsel bulguların özetidir. Ve gerçektir.

Ali İhsan Çiftci
Düşündürtülmemenin Gücü
Yansıyan Ben

Düşünerek sadeleştirilebilen her iş, düşündürülmeyerek hazır modeller ile karmaşık hale getirilmiş olana göre, daha doğru, verimli ve ahlakidir.
Dört kitaplık bir seriden oluşan bu kitapların amacı; hurafeci bilim, teknoloji ve subliminalizm destekli sömürgecilerin, obsesyon / tasallut odaklı stratejilerini çözecek, geri varlıkların obsesyonlarını geçersiz kılacak davranış modelleri önermektir. Bunun içinde kitabımızda vicdani stratejiler, eylemler üretebilmenin ilk ve tek yöntemi olan düşünce ile harekete geçirilebilen imgeleme/imajinasyon melekesi konusundaki, bilgilerimizi ve sezgilerimizi paylaştık.

Ali İhsan Çiftci
Din Bilim Barışı
Kur'an'ı Yaşamak

Sömürülen halkların sorunlarının kökeni, sezgi melekesini kullanarak güzel ahlak ilkeleri ile aklını işletmek yerine, zihinsel tembelliklerini ilahi torpil ile kapatma hevesleri yüzünden,hala dua çıkrıkları, zikir tepeleri, mantralar, türbe adakları veya bezler asarak, beyin hücrelerinde ve enerji alanlarında oluşturdukları hasarlar sonucunda, akli melekelerinden kendilerini, kendi elleri ile mahkum bırakarak, aklını işleten emperyalistlerin köleleri haline gelmeleridir.

Yalçın Koç
Anadolu Mayası

OKUNMALI /ANLAMALI
‘Anadolu mayası’ kavramlaştırması ile neyi kastediyorsunuz?
İnsan, insanlığını maya ile bilir. Maya olmadan insandan bahsedemeyiz. İnsanın kendini bilmesinden de bahsedemeyiz. Maya, esastır, özdür. Mayasını, aslını esasını bilen, gönlüne gelen, gönlüne çalınan kelamı bilen kendini bilir. Kendini bilmenin insan olmanın esası mayadır. Anadolu maya demek öz demek. Maya ile kastettiğimiz burada metafordur. Maya ile kastedilen Anadolu’ya Türkistan’dan gelen kelamdır. Bu kelam Anadolu’yu mayalamıştır.

İbn Sîna
İşaretler ve Tembihler

İnsan bilen canlı, -İbn Sinâ'nın bu kadim tanıma kazandırdığı açılım ve boyuta göre ise- bilen, bildiğini bilen, bildiğini bildiğini bilen, başka bir anlatımla kendi üzerinde düşünebilen yegâne canlıdır. Öte yandan insanın toplumsal bir varlık olduğu ve ancak hemcinslerinin yardımıyla varlığını sürdürebildiği de bir vakıadır. Bu meyanda insanın toplumsal varlık olması, onun sadece yeme, içme, beslenme vb. gibi fiziksel varlığının bekası için değil, bunlarla birlikte bilen bir canlı olmasının da gereği ve koşulu olarak ortaya çıkar.

Makaleler

Dr. Bedri_Ruhselman

Bu tezde, Türkiye’de Neo-Spiritizm’in, yani “Deneysel Yeni Ruhçuluk”un kurucusu olan Dr. Bedri Ruhselman’ın (1898-1960) hayatının yanı sıra eserleri ve bilhassa metafizik görüşleri incelenmiştir. Buna paralel olarak, Ruhselman açısından yaratılış, ruh, ahiret, doğuş-enkarnasyon ve tekrardoğuş-reenkarnasyon gibi kavramlara yeni bir bakış açısı sunulmuştur.
İlâhiyatın en önemli ve birincil konularından biri olan “öteâlem” hakkında Ruhselman’ın deneye dayalı görüşleri, klasik görüşün dışında, spiritizme önemli katkılar yapmıştır.

Osman Nurı Koçtürk

Ülkemizde gıda emperyalizmine karşı ilk savaş açan kişi; Doç. Dr. Osman Nuri Koçtürk, yarım asır önce gıda sanayinin komplosunu görmüş ve neredeyse bu büyük yalanlara karşı tek başına mücadele etmiştir.
Okyanus Ötesi’nden pompalanan gıda üretimi ve beslenmeyle ilgili ezberleri bozan bir akademisyen… O yıllarda gıda yönünden kendi kendine yeten ender ülkelerden olan Türkiye’nin, yanlış tarım politikalarıyla ithal tarım pazarı haline getirileceğini ilk kaleme alan bir yazar… Kimyasal yiyeceklerin insan sağlığını nasıl perişan ettiğini yazdığında kara listelere alınan bir beslenme uzmanı…

Bütüncül Tarım

Zehir tekellerince şartlandırılmış ezberleri parçalamak, arazimizdeki taşları parçalamaktan daha zordu.
Bir dönüm araziden, günde sadece 4 saat çalışarak, bir asgari ücret seviyesinde gelir elde edebilirsiniz. Hem zehirsiz, hemde yerel tohum kullanarak. GÜBRE BEDEVA, YEM BEDEVA, FİDE BEDAVA...
2019 rakamlarına göre, 30 dönüm arazi üzerinden yaptığımız uygulamaların sonucunu linkteki makaleden okuyabilirsiniz.

Bütüncül Bağısıklık

KADİM bilgilerden KÜLTÜRÜNDEN /KÖKLERİNDEN uzaklaştıkca her medeniyet, ülke, toplum, meslek, birey yok olur!
Son 200 yıldır SÖZDE BİLİM adına yapılanlar doğru ise her 5 sn de açlıktan ölen bir çocuğu ya da suya erişimi olmayan insanları yada her 30 sn de kal damar hastalıklarından vd. ölenleri, yok olan canlı türlerini nasıl açıklayacağız?
Bütüncül bağışıklık sistemi Aristo ile insanlık yolundan çıkmış Bilim ve Teknolojiyi İBNİ SİNA ve YUNUS EMRE felsefesi ile yeniden insani ilkelere döndürmeyi amaçlar

Solucan Gübresi Bilgileri

Vermikompost, çeşitli organik atıkların (hayvan dışkısı,sap ,saman,evsel meyve sebze atıkları,bahçe yaprak atıkları ,talaş ,atık kağıt vb.)bazı toprak solucanları tarafından sindirilmeleri sırasında kompostlaştırılması sonucu elde edilen ve tarımsal endüstride organik gübre ve toprak düzenleyici olarak kullanılan bir üründür

Organik Tarımda Bitki Korumada Yöntemleri

Günümüzde 120 ülkede organik tarım uygulanmakta olup, her geçen günde artmaktadır. 2006 yılında dünyada 40 milyar dolarlık bir pazar haline gelmiştir. Organik tarım, kimyasal girdilerin kullanılmadığı, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretimdir. İnsanoğlunun geleneksel tarımda yoğun şekilde gübre ve pestisit kullanımı sonucunda, doğa dengesinde bozulmalar meydana gelmiştir. Bu aşamada bozulan dengenin yeniden kurulmasına yönelik bir üretim modeli ortaya atılmıştır.

Gıda Hakkı

2008 gıda fiyat krizinin tetiklediği tarıma yeniden yatırım, gıda hakkının somut olarak gerçekleşmesi için esastır. Bununla birlikte, ekolojik, gıda ve enerji krizleri bağlamında, yeniden yatırımla ilgili en acil konu ne kadar değil, nasıl olduğudur. Bu rapor, Devletlerin tarımsal sistemlerinin son derece üretken, son derece sürdürülebilir ve insan teçhizatının yeterli gıdaya ilerici bir şekilde gerçekleştirilmesine katkıda bulunan üretim modlarına nasıl yeniden yönlendirilebileceğini ve başarması gerektiğini araştırıyor.
Cengiz Özakıncı

"TARİHİN BİLİNMEYEN YÜZÜ” PROGRAMI İÇERİK, KAYNAKÇA VE TARİHLERİ
Lozan Zaferinin En Önemli Kazanımı: Yurttaşlık.
Kaynakça
1) Cengiz Özakıncı - Türkiye'nin Siyasi İntiharı, Sf.74.
2) Bilal Şimşir - Kürtçülük.
3) Elisee Reclus - The Universal Geography.
4) Lozan Barış Antlaşması 42. madde.
Sezgisel Bilgi

İbn Sînâ Felsefesinde Sezgisel Bilginin Aklî Karakteri - Adnan GÜRSOY İbn Sîna, bilgi ve nübüvvet teorisinin merkezî kavramlarından biri olan sezgisel bilgiyi aklî bir temelde ele almıştır. Bu aklî temeli, üç noktada ortaya koymak mümkündür. Bu makalede söz konusu üç husus, İbn Sînâ’nın eserlerinden hareketle ortaya konulup filozofun sezgisel bilgiye bakışı belirginleştirilecektir ki, bu, İbn Sînâ felsefesinin mistik boyutu ile ilgili tartışmaları değerlendirmek açısından önemli bir konumda bulunmaktadır.

HURAFECİ BİLİMDEN SAKININ

Geleceğiniz için seyretmeniz ve düşünmeniz gerekenler

Payastem İbni Sina ve Tohumun Rüyası/Zehirsiz Dünyalar Kitap Konferansı
Denizli İstek Okulları Tohumun Rüyası/Zehirsiz Dünyalar Kitap Konferansı
Denizli Meslek Lisesi Tohumun Rüyası/Zehirsiz Dünyalar Kitap Konferansı
Hatay Tarım Meslek Lisesi Tohumun Rüyası Kitap Konferansı
Hatay Ziraat Odası Zehirsiz Tarım Seminerimiz
Örnek Yaşam Köy Bütüncül Tarım Seminerimiz
Hatay Bilsem Bütüncül Tarım Seminerimiz
Hatay Meslek Lisesi Seminerimiz
Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Seminerimiz
ATT Çalıştayı Bütüncül Bağışıklık Sunumuz
Düşünürlerin İşleri
Gıda A.Ş.
The Corporation
Tohum: Anlatılmayan Öykü
Ampül Komplosu
Hurafeci Bilimi Tanıyın!
N.Çiftçioğlu
Hurafeci Bilimi Tanıyın!
Cengiz Özakıncı
İngiliz dincilerinin her dönem geçerli operasyonları
Hurafeci Bilimi Tanıyın!
Güvenli ve Etkili
İkinci bir görüş
Faruk DURUKAN
Buluşları!